׀ EL CLUB ׀ VOLS FER-TE SOCI ׀

SOL·LICITUD PER SER SOCI DEL CLUB D’ESPORTS DE MUNTANYA CAPAFONTS
El sota signant demana al Club d’Esports de Muntanya Capafonts formar part d’aquesta associació sense ànim de lucre, que té com a objectiu el foment de l’esport i el respecte al medi natural.La cessió d’aquestes dades representa l’autorització al Club d’Esports de Muntanya Capafonts per a tractar-les, d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/316, dins de l’àmbit propi del Club, per a poder dur a terme les funcions que té encomanades segons els seus estatuts, així com per a que les pugui cedir a aquelles entitats publiques i privades a les que hi estigui obligat per imperatiu legal o per donar compliment a les seves funcions, amb les que tingui prèviament concert o contracte regulador de transferència de dades de caràcter personal o d’informació sobre persones.

QUOTA D’INSCRIPCIÓ
La quota d’inscripció és obligatòria per formar part del Club d’Esports de Muntanya Capafonts, i dóna dret a fer les activitats gratuïtament o a un preu reduït (segons el cost que es derivi de l’organització de l’activitat en qüestió), a gaudir dels béns i instal·lacions que com a Club pugui adquirir, llogar, etc..., i a tenir veu i vot en les assemblees generals que es convoquin.
El ser membre del Club dóna l’opció de poder fer la llicència que correspongui a la FEEC, mitjançant el Club i previ pagament del import de la mateixa. Els preus anuals de les llicències les publica la pròpia FEEC, essent el Club un intermediari.

- Quota per menors de 12 anys – 12€/any
- Quota per majors de 12 anys – 18€/any

Un cop rebut el formulari ús enviarém un correu electronic personal per demanar la vostra confirmació i número de compte del banc per poder cobrar la quota.
La confirmació d'aquest correu electronic autoritzarà al Club d'Esports de Muntanya Capafonts passar el cobrament de la quota al núm. de compte. I a la vegada l’acceptació dels estatuts del Club d’Esports de Muntanya Capafonts i dels drets i deures que d’aquest es deriven.

ALTRA INFORMACIO QUE ENS INTERESSA
T’agradaria participar d’una manera més activa en les diferents àrees de treball del Club? Marqueu la que corresponguin amb un "SI" o un "NO":

Independentment que vulguis o no col·laborar activament amb el Club ens agradaria saber que voldries que féssim?  Explica breument quines activitats voldries que el Club desenvolupés?Enviar d’aquest formulari implica l’acceptació dels estatuts del Club d’Esports de Muntanya Capafonts i dels drets i deures que d’aquest es deriven. 


CEMCapafonts
Club d'Esports de Muntanya Capafonts
C. De les Fonts, 7
Capafonts - 43364
Baix Camp
cemcapafonts@gmail.com